BUPATI MAJENE

Nama Lengkap              : H. LUKMAN, S.Pd,.M.Pd
Tempat / Tanggal Lahir  : Majene,
Jenis Kelamin                : Laki – Laki
Agama                          : Islam
Status Perkawinan        : Kawin

 

Alamat Tempat Tinggal
a. Jalan                    :
b. Desa / Kelurahan  :
c. Kecamatan           :
d. Kabupaten / Kota :
e. Provinsi                : Sulawesi Barat

Riwayat Pendidikan

 

Kursus / Pelatihan Jabatan Fungsional :

Kursus / Pelatihan Jabatan Teknis :

Riwayat Pekerjaan :

Riwayat Jabatan :

Tanda Jasa / Penghargaan :

Keterangan Keluarga
1. Nama Istri / Suami : H. RAHMATIA
a. Tanggal Lahir :
b. Tempat Lahir :
c. Agama : Islam
d. Tanggal Menikah :
e. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nama Anak :
a. Nama :
b. Jenis kelamin : Laki – laki
c. Tanggal Lahir :
d. Tempat Lahir :
e. Agama : Islam
f. Pekerjaan :
g. Keterangan Lain : Anak Pertama

a. Nama :
b. Jenis kelamin :
c. Tanggal Lahir :
d. Tempat Lahir :
e. Agama : Islam
f. Pekerjaan :
g. Keterangan Lain : Anak Kedua

a. Nama :
b. Jenis kelamin : Perempuan
c. Tanggal Lahir :
d. Tempat Lahir : Majene
e. Agama : Islam
f. Pekerjaan :
g. Keterangan Lain :

🔥2.8 K